Информација о поступању јавног сектора по захтевима за исплату физичких лица

9. новембра 2022. год. Министарство финансија је на сајту https://www.efaktura.gov.rs/ објавило Инструкцију о поступању субјеката јавног сектора по захтевима за исплату физичких лица.

https://www.efaktura.gov.rs/vest/1434/informacija-o-postupanju-javnog-sektora-po-zahtevima-za-isplatu-fizickih-lica.php