Индекс потрошачких цена у Републици Србији - за април 2022

Индекс потрошачких цена у Републици Србији - за април 2022: 101,5 

Потрошачке цене у Србији у априлу 2022. године, у односу на март 2022. године порасле су за 1,5%. 
Потрошачке цене у Србији у априлу 2022. године, у односу на април 2021. године порасле су за 9,6%.