Достављање електронских решења за 2022. годину предузетницима паушалцима

ПОРЕСКА УПРАВА ЋЕ ОД 20. ДО 25. ЈАНУАРА 2022. ГОДИНЕ СВИМ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ПАУШАЛЦИМА ДОСТАВИТИ ЕЛЕКТРОНСКА РЕШЕЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

 

Пореска управа је у свом саопштењу од 20. јануара 2022. године најавила да ће у периоду од 20. до 25. јануара 2022. године свим предузетницима који плаћају порез и доприносе на паушално утврђени приход доставити електронска решења о утврђеним обавезама за 2022. годину.

Од 2020. године решења о утврђеним обавезама предузетници паушалци добијају искључиво електронским путем и то достављањем у електронско пореско сандуче преко портала Пореске управе (е Порези).

Месечне аконтације по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за 2022. годину, уплаћују се са позивом на број у чијој структури је број одобрења за плаћање (БОП) додељен за 2022. годину.

Подсећамо, рок за плаћање аконтације пореза и доприноса утврђене решењем за јануар 2022. године, је 17. фебруар 2022. године (јер је 15. и 16. фебруар државни празник Сретење).

Обавештење Пореске управе доступно је на следећем линку:
https://www.purs.gov.rs/biro-za-informisanje/novosti/8075/u-narednih-pet-dana-svi-preduzetnici---pausalci-dobice-resenje-o-utvrdjenim-obavezama-za-2022-godinu-u-svoje-poresko-sanduce-.html