Донета је одлука о повећању минималне цене рада за 2023. годину

На редовној 113. седници Социјално - економског савета Републике Србије, која је одржана 13. септембра 2022. године, није постигнут консензус око висине минималне цене рада по радном сату без пореза и доприноса за 2023. годину. У овом случају, одлуку о висини минималне цене рада доноси Влада Републике Србије у складу са одредбама члана 112. став 2. Закона о раду.

У вези са наведеним, Влада РС донела је Одлуку о висини минималне цене рада за период јануар–децембар 2023. године, која је објављена у „Службеном гласнику РС“, бр. 105/22, од 14. септембра 2022. године.

У складу са наведеном одлуком, минимална цена рада у 2023. години износиће 230,00 динара нето по радном сату, што представља повећање минималне цене рада од 28,78 динара по радном сату (230,00-201,22 дин.), односно повећање од 14,3%.

Напомињемо да се садашња минимална цена рада од 201,22 динара по радном сату примењује за све исплате минималне зараде закључно са 31.12.2022. године, док ће се нови износ минималне зараде од 230,00 динара нето по радном сату, примењивати на све исплате минималне зараде које се буду вршиле почев од 1.1.2023. године, без обзира на месец за који се врши исплата.

Влада РС је најавила да би повећање минималне цене рада требало да буде компензовано повећањем неопорезивог износа зараде и смањењем стопе доприноса за ПИО на терет послодавца. У том циљу, са применом од 1. јануара 2023. године, очекује се и:

- повећање неопорезивог износа зараде са 19.300,00 динара на 21.712,00 динара, као и 

- смањење стопе доприноса за ПИО на терет послодавца за 1% (са 11% на 10%, односно укупно са 25% на 24%).

С обзиром на то да се ради о питањима која су регулисана Законом о порезу на доходак грађана, односно Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање, ови предлози ће се наћи у скупштинској процедури у наредном периоду.