Агенција за привредне регистре је пустила у рад нови Посебан информациони систем за пријем и јавно објављивање ФИ за 2021. годину

ПУШТЕН У РАД НОВИ ПОСЕБАН ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИЈЕМ, ОБРАДУ И ЈАВНО ОБЈАВЉИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

 

На сајту АПР-а 31. јануара 2022. године објављена је следећа инфорамција:

Пуштен у рад нови Посебан информациони систем Агенције за пријем, обраду и јавно објављивање финансијских извештаја

Обавештавају се сви заинтересовани да је данас, 31. јануара 2022. године, пуштен у продукцију нови Посебан информациони систем Агенције за пријем, обраду и јавно објављивање финансијских извештаја, односно документације (ПИС ФИ Агенције).

Изградњом тог система, Агенција је усвојила нов начин финансијског извештавања који се, у складу са новим Законом о рачуноводству, примењује почев од финансијских извештаја који се састављају на 31.12.2021. године и касније, као и поједине захтеве корисника за унапређењем одређених функционалности претходног система које би обвезницима, као и књиговођама, олакшало поступак достављања финансијских извештаја, односно документације.

Приступ апликацији омогућен је на следећој адреси:

Посебан информациони систем Агенције